Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Σας καλωσορίζουμε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ).

Αποστολή του ΑΞΙΚ είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό καθώς και η προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας.

Για το σκοπό αυτό το Ινστιτούτο προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση για επαγγελματική ειδίκευση και κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση για κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες σε επαγγελματικό επίπεδο για κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας
 • Υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας.

Το Ινστιτούτο παρέχει προγράμματα πλήρους φοίτησης ως εξής:

  Site news

  Ημερίδα Ενημέρωσης - ERASMUS+

  από Panikos Merkouris (Admin) -

  Ημερίδα Ενημέρωσης για Δηλώσεις Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS+

  Φύλαξη χρημάτων ή άλλων προσωπικών αντικειμένων

  από Panikos Merkouris (Admin) -

  Φύλαξη χρημάτων ή άλλων προσωπικών αντικειμένων

  Σχολές Ξενοδοχειακών Σπουδών και Μαγειρικών Τεχνών στη Γαλλία

  από Panikos Merkouris (Admin) -

  Σχολές Σχολές Ξενοδοχειακών Σπουδών και Μαγειρικών Τεχνών στη ΓαλλίαΣπουδών και Μαγειρικών Τεχνών στη Γαλλία

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2020

  από Panikos Merkouris (Admin) -

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  2020

                                                                                          ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ
  Παλαιότερα θέματα...